DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen

Filteren


Dossier

 

Locatie

 

Type evenement

 

Zoeken

 

Er zijn 8 evenementen beschikbaar

Hoe meertaligheid en inclusie hand in hand gaan

dinsdag 11 oktober
13:00 - 16:30 uur

Hoe meertaligheid en inclusie hand in hand gaan Binnen onderwijs en vrije tijd wordt vaak weinig aandacht besteed aan de moedertaal van anderstalige jongeren. Het (be-)oefenen van de ‘nieuwe taal’ lijkt de ultieme oplossing voor inclusie. Wat kan talige diversiteit betekenen als maatschappelijk kapitaal? Over dat vraagstuk buigen we ons in dit roadtripevent i.s.m. Willemsfonds. Uit onderzoek blijkt dat meertaligheid vaak aangewezen wordt als een oorzaak van achterstanden bij leerlingen met een meertalige achtergrond. Professor Orhan Agirdag (KU Leuven & Universiteit van Amsterdam) is overtuigd van het tegendeel: meertaligheid en inclusie gaan hand in hand. Tijdens zijn lezing daagt hij de vastgeroeste denkpatronen en ingesleten overtuigingen over meertaligheid uit. Foyer vzw heeft ruime expertise opgebouwd rond meertalig opvoeden, omgaan met thuistalen en het aanleren van de integratieta(a)l(en). De focus ligt op meertalig onderwijs en talensensibilisering. Daarbij benadert de organisatie taaldiversiteit steevast als een meerwaarde voor individu en maatschappij. Foyer vult het betoog van Agirdag aan met ervaringen en successen vanuit hun praktijkervaring.

Meertaligheid in onderwijs en opvoeding

woensdag 12 oktober
19:30 - 21:00 uur

Meertaligheid in onderwijs en opvoeding Hoeveel talen kan een kind leren? Hoe kunnen ouders de taalontwikkeling van hun meertalige kind ondersteunen? En hoe maak je de taalontwikkeling van meertalige kinderen thuis en op school tot een succes? Deze vragen staan centraal in het webinar Meertaligheid in onderwijs en opvoeding op woensdag 12 oktober van 19:30 tot 21:00. We bespreken hoe de taalontwikkeling thuis en op school of op de kinderopvang elkaar kunnen versterken. Deel jouw ervaringen en krijg volop inzicht in de meertalige taalontwikkeling! We sluiten het webinar af met links naar interessante sites vol praktische tips en materialen.

Bilingualism Matters Research Symposium 2022

dinsdag 25 oktober
09:00 - 18:00 uur

Bilingualism Matters Research Symposium 2022

Het Bilingualism Matters Research Symposium (BMRS) is een jaarlijkse interdisciplinaire onderzoeksconferentie die door Bilingualism Matters wordt georganiseerd. Het symposium is voor onderzoekers in alle fasen van hun loopbaan die zich met alle aspecten van meertaligheid bezighouden. Je hoeft geen lid te zijn van Bilingualism Matters om aan te sluiten.

Het symposium biedt een tweedaags programma (25 en 26 oktober). Voor deelname, online of fysiek, kun je je hier aanmelden. 

De plenaire sprekers van BMRS22 zijn:

Ludovica Serratrice,
hoogleraar twee- en meertaligheid aan de Universiteit van Reading en directeur van het Centre for Literacy and Multilingualism
Joseph Lo Bianco
, emeritus hoogleraar aan de Melbourne Graduate School of Education en voormalig hoofd van het National Languages and Literacy Institute of Australia

Drongo actualiteiten: Oekraïners in Nederland

woensdag 2 november
12:30 - 17:30 uur

Drongo actualiteiten: Oekraïners in Nederland

‘Nederland en de EU moeten zich voorbereiden op langdurige bescherming van miljoenen Oekraïense vluchtelingen in plaats van zich richten op tijdelijke crisisopvang’, aldus onderzoekers van Instituut Clingendael. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederland zo’n 200.000 vluchtelingen uit Oekraïne kan verwachten. Dat vraagt om een adequate aanpak op verschillende terreinen. Zo ook op het gebied van taal.

Met de komst van Oekraïense vluchtelingen, zijn er binnen de taalsector vele initiatieven ontstaan om het verwerven van de Nederlandse taal te faciliteren en taalbarrières te overwinnen. Op 2 november maken we de balans op. Tegen welke hindernissen lopen we op? Waar liggen de taal- en leerbehoeften? Wat zijn succesvolle initiatieven en oplossingen? En welke lessen kunnen we hieruit trekken ten aanzien van andere groepen die al in Nederland verblijven of in de toekomst naar ons land komen? Met ervaringsdeskundigen, Oekraïners en maatschappelijke organisaties gaan we hierover in gesprek.

Ben jij een taalcoach, (NT2) docent, bibliotheekmedewerker, tolk of vertaler? Of ben je op een andere manier betrokken bij het integratieproces van vluchtelingen? Heb je vragen of een aanpak ontwikkeld die je graag met anderen wilt delen? Kom naar de bijeenkomst op 2 november en profiteer van de kennis die het afgelopen jaar in de sector is opgedaan!

Vooraf aanmelden – via de knop op deze pagina – is nodig.

Dit evenement is gratis voor bezoekers. Maar het is natuurlijk niet gratis om het te organiseren. We maken kosten en gaan verplichtingen aan op basis van jouw aanmelding. Ben je onverhoopt verhinderd om te komen, dan kun je zonder kosten je aanmelding annuleren tot vrijdag 28 oktober, 12.00 uur. Kom je niet zonder dat aan te kondigen, of laat je het ons later weten, dan brengen we €50,- annuleringskosten in rekening.


PROGRAMMA


Plenair programma

12:30 Netwerklunch
13:30-14.30 Keynotes van diverse sprekers over o.a. talen en taalcultuur in Oekraïne, taalervaringen en taalbehoeftes van Oekraïners in Nederland. 

Deelsessies 

14.30-15.45 over o.a. de volgende onderwerpen:

Wat zijn de taal-ervaringen en behoeftes van de Oekraïense gemeenschap?
Is de bibliotheek bij uitstek de plek voor Oekraïense vluchtelingen om te lezen, te leren en elkaar te ontmoeten?
Onderwijsinhoud voor de leeftijd 4-12
Taalontwikkeling bij volwassenen
Taalangst: wat het met je doet en hoe je ermee kunt omgaan
Wat betekent taalcoaching (fysiek én online) voor Oekraïners?
Expertisepunt Basisvaardigheden: mogelijkheden voor taalschakeltrajecten

Vervolg plenair programma


15:45-16:00 koffie/theepauze
16:00-17:00 Slotsessie waarin o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld: Wat werkt goed? Waar zijn kansen voor samenwerking, verbetering? Welke lessen kunnen we trekken voor de toekomst?
17:00-17.39 Netwerkborrel

(programma onder voorbehoud, meer informatie over sprekers volgt spoedig)
The Power of Artificial Intelligence in the Translation Service of the European Commission

dinsdag 8 november
13:00 - 17:00 uur

The Power of Artificial Intelligence in the Translation Service of the European Commission
Are you interested in AI-applications for translation? Then do not miss the workshop “The power of AI in the translation service of the European Commission” on 8 November 2022!

This second workshop in the series “Language and technology: a successful combination” focuses on the rapidly developing technology of “semantic similarity”, which allows to detect similarities in topics and content of texts and contributes to a smoother translation workflow.

During the workshop, members of the DGT Innovation Lab — AI Network will present the latest research developments in this field. You will get insight into the (possible) applications of AI in the workflow of the translation service of the European Commission (DGT) and learn how to work with it in a hands-on session.

The programme consists of three parts:
- Introduction on possible AI-applications in DGT’s workflow
- Hands- on sessions to get familiar with the “semantic similarity” technology
- Discussion groups to discuss the use of AI-output in DGT’s workflow

The workshop is suitable for students and professionals with a linguistic as well as a computer science background. In preparation of this workshop, an overview of training courses in the field of language and technology in Dutch higher education was made. You can find it here.

Pre-registration — via the button on this page — is required. The workshop will be given in English.

Ben jij geïnteresseerd in de toepassingsmogelijkheden van artificiële intelligentie (AI) bij het vertalen van teksten? Neem dan op 8 november 2022 deel aan de workshop "De kracht van artificiële intelligentie bij de vertaaldienst van de Europese Commissie"!

In de tweede workshop in de serie “Taal en technologie: een succesvolle combinatie” staat de snel ontwikkelende technologie van "semantic similarity" centraal; een techniek waarmee inhoudelijke overeenkomsten tussen teksten opgespoord worden, wat het vertaalproces en de workflow eromheen makkelijker maakt.

Tijdens de workshop vertellen medewerkers van het DGT Innovation Lab - AI Network je alles over de laatste onderzoeksontwikkelingen naar deze technologie, krijg je inzicht in de (mogelijke) toepassingen van AI in de workflow van het directoraat-generaal Vertaling (DGT) van de Europese Commissie en leer je er op een praktische manier mee te werken.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:
- Inleiding over mogelijke toepassingen van AI in de workflow van DGT.
- Hands-on sessies waarin de deelnemers de technologie kunnen gebruiken.
- Discussiegroepjes waarin de deelnemers bespreken hoe de output van AI gebruikt kan worden binnen de workflow van DGT.

De workshop is geschikt voor studenten en professionals met zowel een taalkundige als een technische (computer)wetenschappelijke achtergrond. Ter voorbereiding op deze workshop werd een overzicht samengesteld van opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs op het gebied van taal en technologie. Het resultaat is hier te vinden.

Vooraf aanmelden – via de knop op deze pagina – is nodig.

De voertaal van de workshop is Engels.

Nieuwkomers op de basisschool? Met meertaligheid samen de wereld in.

woensdag 9 november
15:00 - 16:30 uur

Nieuwkomers op de basisschool? Met meertaligheid samen de wereld in. Onderwijs aan nieuwkomers gaat over meer dan alleen de taalontwikkeling. Het vraagt om een brede blik op ontwikkeling en goede samenwerking. Ruimte geven aan alle talen in de klas draagt bij aan een veilig schoolklimaat waarin kinderen tot leren komen en zich betrokken voelen. Het webinar is interessant voor leerkrachten, schoolleiders, beleidsmedewerkers.

Forum of Heritage Language Coalitions in Europe (FOHLC Europe) 2022 Conference

vrijdag 11 november
17:00 - 19:00 uur

Forum of Heritage Language Coalitions in Europe (FOHLC Europe) 2022 Conference FOHLC Europe offers an opportunity for those involved with heritage language education – running programs otherwise known as mother tongue lessons or weekend schools – to come together to exchange ideas. The conference will take place online on Friday, November 11, and Saturday, November 12, free of charge. The theme of the 2022 conference is “Multilingual Children and Multilingual Libraries: Cultivating Reading Habits in the Heritage Language.” Over two days, attendees will receive practical tips and examples of how to get multilingual children motivated to read in the heritage language. The conference program includes structured networking opportunities designed for professionals in the field of HL education: teachers, coordinators, and volunteers at HL programs as well as for leaders of HL umbrella associations, coalitions, and networks. Parents, academics, or policy makers interested in the topic of HL education are also welcome. The program: Keynote speaker on Friday will be Dr. Paul Frank, the Bloom Program Manager for SIL International, non-profit nongovernmental organization dedicated to serving minority language communities. The online Bloom Library contains more than 11,000 books in over 475 languages. Keynote speakers on Saturday will be Prof. Stephen Krashen and Dr. Nooshan Ashtari to promote self-selected reading for pleasure in the heritage language. A panel discussion on Saturday will include Dr. Sabine Little, Senior Lecturer in Languages Education at the University of Sheffield, Gina Domeniconi, literacy promotor at the Swiss Institute for Children's and Youth Media (SIKJM), and Amina Marix-Evans from the Multilingual Library at Kittiwake Trust. In addition, professional development workshops will be run for heritage language teachers and for program managers. Julliane de Oliveira Rüdisser will give a workshop about how to incorporate children's literature into heritage language teaching curriculum. Jana Nahodilová will explore the main aspects that need to be considered when setting up a heritage language library. Follow via Facebook www.facebook.com/FOHLCE and LinkedIn https://fr.linkedin.com/company/fohlc-forum-of-heritage-language-coalition-in-europe

Europese Vertaalwedstrijd "Juvenes Translatores" voor middelbare scholen

Europese Vertaalwedstrijd "Juvenes Translatores" voor middelbare scholen Op donderdag 24 november 2022 vindt de zestiende editie van de Juvenes Translatores vertaalwedstrijd plaats. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de Europese Commissie en vindt gelijktijdig plaats op geselecteerde scholen in heel Europa. Dit jaar kunnen middelbare scholieren die geboren zijn in 2005 meedoen. Scholen kunnen zich van 2 september (12 uur) tot 20 oktober (12 uur) 2022 inschrijven via de Juvenes Translatores-website. Scholen worden via loting geselecteerd — de hoeveelheid scholen die per land kunnen deelnemen, hangt af van het aantal zetels van dat land in het Europees Parlement. Vertalers van het directoraat-generaal Vertaling beoordelen de inzendingen en selecteren per EU-land de beste vertaling. De 27 winnaars worden beloond met een reisje naar Brussel, waar de prijsuitreiking plaatsvindt.

Founders van Drongo

Chats