DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen

Over Drongo 

Drongo is een initiatief van Maaike Verrips, oprichter en directeur van De Taalstudio. Wat in 2012 begon als een woensdagmiddagprogramma in de bibliotheek, groeide uit tot een tweedaags jaarlijks festival met duizenden bezoekers over de impact van taal. Vanaf 2022 gaat Drongo verder als hét online platform over taal en meertaligheid. Het is een plek om elkaar te inspireren en te informeren.

Bij Drongo vind je informatie en netwerken over impact van taal en de toenemende impact van meertaligheid in de samenleving. Daarbij richten we ons niet alleen op onderwijs en opvoeding, maar ook op zorg, economie en cultuur. Zo willen wij het bewustzijn over het belang van taal en meertaligheid in de maatschappij vergroten. Want de samenleving is veranderd. Meertaligheid is veel gewoner geworden en dat vraagt onze aandacht.

Drongo biedt dialoog en debat, een agenda en relevant nieuws. Naast het permanente online platform blijft Drongo ook online en offline activiteiten organiseren. Drongo fungeert zo als knooppunt rond het thema meertaligheid, als aanjager van maatschappelijke discussie en als voedingsbodem voor nieuwe initiatieven.

Drongo wordt georganiseerd in opdracht van Stichting TalenTalenT. Het doel van de stichting is het bevorderen van belangstelling voor taal in de breedste zin van het woord.

Visie en missie 

Visie 

De Nederlandse bevolking is in toenemende mate meertalig. Volgens recent onderzoek spreekt 25% van alle Nederlanders boven de 15 jaar thuis bij voorkeur een andere taal1. In grote steden wordt het percentage mensen dat dagelijks een andere taal spreekt dan Nederlands geschat op zo’n 60%. Vele honderden talen en dialecten zijn dagelijks in gebruik en vormen voor hun gebruikers een bron van kennis, verbeelding, kracht en identiteit. De maatschappelijke norm is dat één nationale taal, het Nederlands, voor iedereen altijd de voertaal moet zijn. Daarnaast wordt in sommige contexten Engels gebruikt. Deze norm draagt niet zonder meer bij aan insluiting en participatie in een diverse samenleving. Er zijn ook negatieve gevolgen, zoals de teloorgang van talenkennis bij de bevolking, maar ook uitsluiting en ongelijkheid.

Missie

Drongo streeft ernaar om het bewustzijn van het belang van meertaligheid in de maatschappij te vergroten. We willen bereiken dat meertaligheid een uitgangspunt wordt in beleid en praktijk op alle terreinen. 

Aan dit doel draagt Drongo bij door kennis te verspreiden en netwerken rond meertaligheid te versterken. Drongo fungeert als knooppunt rond het thema meertaligheid, als aanjager van maatschappelijke discussie en als voedingsbodem voor nieuwe initiatieven. Drongo helpt deelnemers en bezoekers om over de meertaligheid in de samenleving na te denken en er bewuster mee om te gaan. Drongo biedt hiervoor dialoog en debat, een agenda en relevant nieuws.

Het verhaal

Het platform is vernoemd naar de vogelsoort Drongo. De Drongo is een vogel die de alarmkreten en andere geluiden van andere diersoorten kan imiteren. Doordat de Drongo de taal van andere dieren kan spreken en verstaan en ook weet wat zij betekenen, is het een succesvolle vogel. De Drongo laat zien dat het omarmen van de veeltaligheid van de omgeving juist veel op kan leveren. Het is voor zover bekend de enige meertalige vogel.

Founders van Drongo

Chats