DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen

BENEMINDS gaat van start!

Auteur: Redactie Drongo

Datum: donderdag 1 december 2022

Dossier(s): Kinderopvang en Onderwijs

BENEMINDS is een tweejarig uitwisselingsproject voor scholen in het primair onderwijs die ruimte willen geven aan meertaligheid op school. Met het project vormen we een internationaal lerend netwerk van professionals in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Deelnemers nemen door deelname aan de werkbezoeken kennis van nieuwe praktijken en methodieken, didactische werkvormen en inspirerende ideeën om met meertaligheid om te gaan. Het project stimuleert internationalisering van de deelnemende scholen, bevordert de overdracht van innovatieve praktijken en legt daarmee een basis voor verder intercollegiaal leren. De resultaten van het project worden breed gedeeld met leerkrachten maar ook met andere disciplines zoals voorschoolse educatie en bibliotheken. Het project is primair bedoeld voor scholen die al met meertaligheid aan de slag zijn gegaan, en daarin nog beter willen worden. Er is beperkt plaats voor scholen die daar net mee starten.

Er is nog plek voor een aantal scholen in Nederland die willen deelnemen aan het project. Geïnteresseerd om deel te nemen?  Mail dan naar info@drongo.nl.

Wat houdt deelname in?

  • Zowel in Nederland als in Gent zijn er basisscholen met inspirerende praktijken als het gaat over inzetten op meertaligheid en de thuistalen van leerlingen actief benutten in de klas. Daarom organiseren we 4 werkbezoeken, 2 in Nederland en 2 in Gent, waarbij we telkens scholen bezoeken en uitwisselen over goede praktijken, visieontwikkeling en implementatie, op een verdiepend niveau. Voor de twee eerste werkbezoeken zijn ook al data geprikt: op 2 februari 2023 vindt het eerste bezoek plaats in Gent, en op 13 maart 2023 bezoeken we scholen in Nederland. De andere bezoeken vinden plaats in het najaar van 2023.
  • Vanuit Nederland kunnen (maximaal) 10 basisscholen aan dit project deelnemen.
  • Deelname houdt in dat je school participeert aan alle werkbezoeken, en dat je daarnaast ook deelneemt aan de kick-off (12 januari 2023 van 1315-1600) en de tussentijdse evaluatie (op 6 juni 2023), die allebei online zullen plaatsvinden.
  • Daarnaast plannen we ook een aantal eindproducten om alles wat we geleerd hebben uit het project en de werkbezoeken te bundelen en breder te verspreiden: een brochure, een podcast en een online webinar.

BENEMINDS is een samenwerking tussen Drongo-platform voor meertaligheid en het Onderwijscentrum Gent en komt tot stand met financiële steun van Erasmus+. 

Founders van Drongo

Chats