DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen

Hulp gevraagd: Overzicht Taaltechnologische Opleidingen (OTTO)

Auteur: Redactie Drongo

Dossier(s): Kinderopvang en Onderwijs

Taaltechnologie speelt een steeds belangrijkere rol in de meertalige Europese samenlevingen waarin wij wonen. Bachelor- en masteropleidingen op het gebied van taal en technologie zijn niet gemakkelijk te vinden voor (toekomstige) studenten. Deze opleidingen worden door studenten vaak toevalligerwijs gevonden, terwijl er een tekort is aan afgestudeerden om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. Wij vragen dringend uw hulp bij het in kaart brengen van de bestaande opleidingen. Met het formulier bij deze link kunt u tot en met 30 november gegevens doorgeven van een relevante opleiding die bij u bekend is. U kunt het formulier ook in het Engels invullen, de link vindt u hier. 

In samenwerking met het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie heeft De Taalstudio vorig jaar een campagne voorbereid om de zichtbaarheid van deze opleidingen en het arbeidsmarktperspectief van studenten te vergroten. Als een eerste stap in deze campagne zijn in 2021 de bachelor- en masteropleidingen in Nederland op het snijvlak van taal en technologie geïnventariseerd. Daarna is deze inventarisatie verspreid via verschillende kanalen. In 2022 wordt het project voortgezet in samenwerking met het Drongo platform voor meertaligheid en De Taalsector, de in Gent gevestigde netwerkorganisatie voor taalprofessionals. In opdracht van de vertaaldienst van de Europese Commissie gaat Drongo deze inventarisatie dit jaar uitbreiden met taal- en technologieopleidingen die aan hogeronderwijsinstellingen in België worden aangeboden en de al bestaande lijst van relevante opleidingen in Nederland actualiseren. 

Het eindresultaat van deze bevraging wordt medio december gepubliceerd. Noteert u ook alvast 9 februari 2023 in uw agenda. Wij presenteren dan van 15 tot 17 uur het onderzoek in een online bijeenkomst en gaan ook in gesprek met verschillende belanghebbenden over het beroepsprofiel van de taalprofessional van morgen.

Het eindresultaat van deze bevraging wordt medio december gepubliceerd. Noteert u ook alvast 9 februari 2023 in uw agenda. In het kader van het “Translating Europe”-project van de Europese Commissie presenteren wij dan van 15 tot 17 uur het onderzoek in een online bijeenkomst en gaan ook in gesprek met verschillende belanghebbenden over het beroepsprofiel van de taalprofessional van morgen.

eu-commissie

Founders van Drongo

Chats