DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen

Wat doet de taalprofessional van morgen?

Ik wil mij aanmelden voor deze sessie.

Wanneer

Donderdag 9 februari 2023 van 15:00 tot 17:00 uur

Locatie

Online

Downloads

[XLSX] Overzicht TaalTechnologische Opleidingen (OTTO)

Omschrijving

For English, see below

Taaltechnologie speelt een steeds belangrijker rol in de meertalige Europese samenlevingen waarin wij wonen, een ontwikkeling die de hele taalsector raakt. Wordt de taalspecialist op de arbeidsmarkt vervangen door de datascientist of is vakkennis over taal nog steeds onontbeerlijk? In samenwerking met Drongo organiseert de vertaaldienst van de Europese Commissie een gesprek tussen opleiders, studenten, bedrijven, onderzoekers en taalprofessionals over de arbeidsmarkt voor taalspecialisten. De aanleiding is onze publicatie van OTTO: het overzicht van taaltechnologische opleidingen in Nederland en België.

PROGRAMMA 
(wijzigingen voorbehouden)

1. Welkomstwoord

2. Presentatie OTTO door Maaike Verrips (Drongo - platform voor meertaligheid) en Dries Debackere (De Taalsector)

3. Rondetafelgesprek onder leiding van Emma Hartkamp (Europese Commissie) in twee delen rondom de vraag: Wat doet de taalprofessional van morgen ?

Deel 1 – opleiding 
Nikola Kunte – Coördinator EMT-netwerk (European Masters in Translation) namens DGT (Vertaaldienst Europese Commissie)
lulianna van der Lek – Ciudin - Training and Education Officer bij CLARIN ERIC
Patrick Goethals - Universiteit Gent - Opleidingshoofd Toegepaste Taalkunde, Universiteit Gent
Dennis Lindberg - Student Cognitive Science and Artificial Intelligence, Tilburg University


PAUZE

Deel 2 – arbeidsmarkt (meer sprekers worden later bekend gemaakt)

Margreet Dorleijn -
Literair vertaler
Dennis Lindberg -
Student Cognitive Science and Artificial Intelligence, Tilburg University
Tom Vanallemeersch
 - Language AI Advisor bij CrossLang, Gent
Jourik Ciesielski
- Chief Technology Officer bij Yamagata Europe

AFSLUITING

Taalbeleid
Tijdens de bijeenkomst kan in het Nederlands, Frans en Engels worden gesproken.

Voor wie?
Dit evenement is interessant voor opleiders, studenten, werkgevers in de taalsector, inkopers van taaldiensten, aspirant en ervaren taalprofessionals.  Met OTTO en met dit evenement willen we bijdragen aan de vitaliteit van de taalsector, aan de aantrekkingskracht van de sector voor nieuw talent en aan inzichten over de arbeidsmarkt voor taalspecialisten.


ENGLISH

What will the language professional of tomorrow do?

Language technology plays an increasingly important role in the multilingual European societies we live in, a development that affects the entire language sector. Will the language specialist therefore be replaced by the data scientist or will expert knowledge of languages stay a key competence on the job market? In cooperation with Drongo, the translation service of the European Commission is organizing a panel discussion between trainers, students, companies, researchers and language professionals about the job market for language experts. The discussion will take place on the occasion of our publication of OTTO: an inventory of training programmes in the field of language and technology in the Netherlands and Belgium.

Programme

(subject to change)

1. Welcome

2. Presentation of OTTO by Maaike Verrips (Drongo platform for multilingualism) and Dries Debackere (De Taalsector)

3. Panel discussion moderated by Emma Hartkamp (European Commission) in two parts on the central question: What will the language professional of tomorrow do?

Part 1 – Training

Nikola Kunte – Coördinator EMT-network (European Masters in Translation) on behalf of DGT (Vertaaldienst Europese Commissie)
Iulianna van der Lek – Ciudin - Training and Education Officer at CLARIN ERIC
Patrick Goethals -  Head of training in Applied Linguistics University of Ghent
Dennis Lindberg -  Student Cognitive Science and Artificial Intelligence, Tilburg University

BREAK

Part 2 – Job market

Margreet Dorleijn - Literary translator
Dennis Lindberg - 
 Student Cognitive Science and Artificial Intelligence, Tilburg University
Tom Vanallemeersch - Language AI Advisor at CrossLang, Ghent
Jourik Ciesielski - Chief Technology Officer at Yamagata Europe

CONCLUSION

Language policy

Participants can speak in Dutch, English and French.

This event is of interest to trainers, students, employers in the language industry, buyers of language services, and future and experienced language professionals. With OTTO and with this event, we aim to contribute to the vitality of the language industry, the attractiveness of this sector for young talents and a better insight into the job market for language specialists.

Organisatie(s)

Drongo -Platform voor meertaligheid, De Taalsector en Directoraat-generaal vertaling van de Europese Commissie
De Taalsector
Het Directoraat-Generaal vertaling van de Europese Commissie

Contactpersoon

Maaike Verrips (Drongo - Platform voor meertaligheid)

Founders van Drongo

Chats